INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Incepand cu data de 25 Mai 2018 a intrat in vigoare noul Regulament European privind protectia datelor cu caracter personal 679/2016 (GDPR) avand ca scop apararea dreptului la viata privata in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, dar si uniformizarea legislatiei la nivelul Uniunii Europene.

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., in calitate de administrator de fonduri de investitii,  prelucreaza datele cu caracter personal ale investitorilor (Persoane Vizate) in baza obligatiei legale instituite prin cadrul legislativ aplicabil. Aceste date sunt colectate in conformitate cu Art. 11 si Art. 12 din Regulamentul A.S.F. Nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pieţei de capita, in scopul aplicarii Art. 38 din OUG 32/2012 (respectarea obligatiilor de transmitere de notificari prin intermediul unui suport durabil)  si al respectarii cerintelor de executare a obligatiilor fata de investitori.

SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A., in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal conform legii si modalitatii de prelucrare descrise mai jos. Se va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

PDF file INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL